Θερμικές

Χαρτοταινίες

Θερμικές

Περιγραφή:

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση σε 44gsm, 48gsm, 55gsm, 58gsm, 75gsm καθώς και σε άλλα γραμμάρια κατόπιν παραγγελίας.

Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις του και διαθέτει ειδική σήμανση που προειδοποιεί το τέλος του ρολού. Δυνατότητα κατασκευής με χάρτινο ή πλαστικό μαδρέν. Συσκευασία εντός κιβωτίου σε 10άδα PVC.

Καταλληλότητα:

Μηχανές θερμικής εκτύπωσης

Ταμειακές μηχανές

Τερματικά POS

Αριθμομηχανές θερμικής εκτύπωσης, κ.α.

Πίνακας Διαστάσεων

Θερμικά Ρολά

Είδος

Βάρος Χαρτιού

Τρέχων Μέτρα

Συσκευασία Κιβωτίου

28 Χ 40

48 ή 55 gr/m2

15 m

60 τεμάχια

28 Χ 50

48 ή 55 gr/m2

25 m

60 τεμάχια

28 Χ 60

48 ή 55 gr/m2

38 m

60 τεμάχια

28 Χ 70

48 ή 55 gr/m2

55 m

60 τεμάχια

37 Χ 40

48 ή 55 gr/m2

15 m

60 τεμάχια

37 Χ 50

48 ή 55 gr/m2

25 m

60 τεμάχια

37 X 60

48 ή 55 gr/m2

38 m

60 τεμάχια

38 X 50

48 ή 55 gr/m2

25 m

60 τεμάχια

43 X 50

48 ή 55 gr/m2

25 m

60 τεμάχια

44 X 50

48 ή 55 gr/m2

25 m

60 τεμάχια

44 X 60

48 ή 55 gr/m2

38 m

60 τεμάχια

44 X 70

48 ή 55 gr/m2

55 m

60 τεμάχια

57 X 30

48 ή 55 gr/m2

8 m

100 τεμάχια

57 X 40

48 ή 55 gr/m2

15 m

60 τεμάχια

57 X 50

48 ή 55 gr/m2

25 m

60 τεμάχια

57 X 55

48 ή 55 gr/m2

30 m

60 τεμάχια

57 X 60

48 ή 55 gr/m2

38 m

60 τεμάχια

57 X 70

48 ή 55 gr/m2

55 m

60 τεμάχια

57 X 80

48 ή 55 gr/m2

70 m

60 τεμάχια

80 X 50

48 ή 55 gr/m2

25 m

60 τεμάχια

80 X 60

48 ή 55 gr/m2

38 m

60 τεμάχια

80 X 70

48 ή 55 gr/m2

55 m

50 τεμάχια

80 X 75

48 ή 55 gr/m2

65 m

50 τεμάχια

80 X 80

48 ή 55 gr/m2

70 m

50 τεμάχια

110 X 50

48 ή 55 gr/m2

25 m

60 τεμάχια

Γραφής

Γραφής

Περιγραφή:

Απλό λευκό χαρτί χωρίς επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση στα 60gsm. Κάθε ρολό έχει τυπωμένες τις διαστάσεις του και διαθέτει ειδική σήμανση που προειδοποιεί το τέλος του ρολού. Δυνατότητα κατασκευής με χάρτινο ή πλαστικό μαδρέν. Συσκευασία εντός κιβωτίου σε 10άδα PVC.

Καταλληλότητα:

Μηχανές απλής εκτύπωσης

Ταμειακές μηχανές

Αριθμομηχανές απλής εκτύπωσης, κ.α.

Πίνακας Διαστάσεων

Ρολά Απλά

Είδος

Βάρος Χαρτιού

Συσκευασία Κιβωτίου

57 Χ 60

60 gr/m2

60 τεμάχια

69 Χ 60

60 gr/m2

60 τεμάχια

69 Χ 70

60 gr/m2

60 τεμάχια

76 Χ 60

60 gr/m2

50 τεμάχια

Χημικές NCR

Χημικές (ΝCR)

Περιγραφή:

Χημικό χαρτί 2φυλο (λευκό – κίτρινο) για άριστη εγγραφή και εκτύπωση με χρήση μελανοταινίας στα 60gsm το λευκό και στα 57gsm το κίτρινο.

Διαθέτει ειδική σήμανση που προειδοποιεί το τέλος του ρολού. Συσκευασία εντός κιβωτίου σε 10άδα πολυαιθυλενίου.

Καταλληλότητα:

Μηχανές εκτύπωσης με χρήση μελανοταινίας

Ταμειακές μηχανές, κ.α.

Πίνακας Διαστάσεων

Ρολά Χημικά/NCR

Είδος

Βάρος Χαρτιού

Συσκευασία Κιβωτίου

57 Χ 60/2Φ

60/57 gr/m2

60 τεμάχια

76 Χ 60/2Φ

60/57 gr/m2

60 τεμάχια

Αυτογραφικές SC

Αυτογραφικές (SC)

Περιγραφή:

Χημικό – Αυτογραφικό χαρτί 2φυλο (λευκό – λευκό) για άριστη εγγραφή και εκτύπωση χωρίς χρήση μελανοταινίας στα 55gsm.

Διαθέτει ειδική σήμανση που προειδοποιεί το τέλος του ρολού. Συσκευασία εντός κιβωτίου σε 10άδα πολυαιθυλενίου.

Καταλληλότητα:

Κρουστικές μηχανές εκτύπωσης χωρίς χρήση μελανοταινίας

Ταμειακές μηχανές , κ.α.

Χαρτοταινίες

Πίνακας Διαστάσεων

Ρολά Αυτογραφικά/SC

Είδος

Βάρος Χαρτιού

Συσκευασία Κιβωτίου

57 Χ 60/2Φ

55 gr/m2

60 τεμάχια

76 Χ 60/2Φ

55 gr/m2

60 τεμάχια

Ρολά Fax

Ρολά Fax

Περιγραφή:

Χαρτί με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση στα 55gsm.

Διαθέτει ειδική σήμανση που προειδοποιεί το τέλος του ρολού και διατίθεται με χάρτινο μαδρέν. Συσκευασία εντός κιβωτίου ανά τεμάχιο σε PVC.

Καταλληλότητα:

Μηχανήματα fax, κ.α.

Πίνακας Διαστάσεων

Ρολά Fax

Είδος

Βάρος Χαρτιού

Τρέχων Μέτρα

Συσκευασία Κιβωτίου

210 Χ 15

55 gr/m2

15 m

20 τεμάχια

210 Χ 30

55 gr/m2

30 m

12 τεμάχια

216 X 15

55 gr/m2

15 m

20 τεμάχια

216 X 30

55 gr/m2

30 m

12 τεμάχια

Ρολά Telex

Ρολά Telex

Περιγραφή:

Χαρτί απλό μονόφυλλο στα 60 gsm ή χημικό 2φυλο (λευκό – κίτρινο) στα 60gsm το λευκό και στα 57gsm το κίτρινο για άριστη εγγραφή και εκτύπωση. Διατίθεται με χάρτινο μαδρέν.

Καταλληλότητα:

Τηλέγραφοι, κ.α.

Πίνακας Διαστάσεων

Ρολά Τelex

Είδος

Βάρος Χαρτιού

Συσκευασία Κιβωτίου

210/1Φ

60 gr/m2

12 τεμάχια

210/2Φ

60/57 gr/m2

12 τεμάχια