Αυτοκόλλητες Ετικέτες

Αυτοκόλλητες Ετικέτες

Ετικέτες Θερμικές

Περιγραφή:

Αυτοκόλλητο χαρτί ή χαρτόνι υψηλών προδιαγραφών με θερμική επικάλυψη για άριστη εγγραφή και εκτύπωση σε ζυγιστικές μηχανές και εκτυπωτές barcode.

Καταλληλότητα:

Ζυγιστικές μηχανές
Μηχανές barcode
Μηχανές θερμικής εκτύπωσης, κ.α.

Πίνακας Διαστάσεων

Ετικέτες Θερμικές Λευκές

Είδος

Ετικέτες ανά ρολό

Συσκευασία Κιβωτίου

30Χ16

1000

40

35Χ25

1000

30 τεμ

38Χ62

500

60 τεμ

40Χ20

1000

40 τεμ

40Χ25

1000

30 τεμ

45Χ35

1000

30 τεμ

50Χ30

1000

30 τεμ

50Χ35

1000

30 τεμ

55Χ25

1000

30 τεμ

55Χ35

1000

30 τεμ

55Χ65

500

30 τεμ

57Χ40

700

60/36 τεμ

57Χ40

800

60/36 τεμ

57Χ45

700

60/36 τεμ

58Χ43

700

60/36 τεμ

58Χ43

800

60/32 τεμ

58Χ53

800

45 τεμ

58Χ60

500

60/30 τεμ

58Χ60

700

45 τεμ

58Χ80

1000

30 τεμ

60Χ40

700

60/36 τεμ

60Χ40

1000

60/30 τεμ

60Χ45

700

45 τεμ

64Χ32

1000

60 τεμ

65Χ60

1000

30 τεμ

68Χ44

1000

30 τεμ

70Χ40

1000

30 τεμ

80Χ40

1000

30 τεμ

105Χ148

500

8 τεμ

Ετικέτες Θερμικές Προεκτυπωμένες

Είδος

Ετικέτες ανά ρολό

Συσκευασία Κιβωτίου

57X40 (CAS, ACOM)

800

60/36 τεμ

57X40 (CAS, ACOM)

1100

60/36 τεμ

39X45 (DIGI)

700

80/40 τεμ

48X40 (TEC)

700

80/40 τεμ

Ετικέτες Θερμικές Τυπωμένες

Είδος

Ετικέτες ανά ρολό

Συσκευασία Κιβωτίου

64Χ32 Κίτρινες

1000

60 τεμ

55Χ45 Κίτρινες

1000

30 τεμ