Μηχανογραφικό Χαρτί

Μηχανογραφικό Χαρτί

Περιγραφή:

Χαρτί για άριστη εγγραφή και εκτύπωση που δεν κολλάει και δεν μπλοκάρει στους εκτυπωτές. Διαθεσιμότητα με/χωρίς οπές (Μ.Ο. / Χ.Ο.) σε λευκό ή ριγέ; απλό (μονόφυλλο) 60 gsm ή χημικό (πολλαπλό) χαρτί.

Καταλληλότητα:

Εκτυπωτές Dot Matrix

Πίνακας Διαστάσεων

Απλό Μονόφυλλο Μηχ/κό Χαρτί

Είδος

Διαστάσεις

Φύλλα

Μονάδα Μέτρησης

Λευκό Μ.Ο. / Χ.Ο.

11,0” x 9,5”

2000

χιλιάδα

Πράσινο / Ριγέ Μ.Ο.

11,0” x 9,5”

2000

χιλιάδα

Λευκό Μ.Ο.

11,0” x 15,0”

2000

χιλιάδα

Πράσινο / Ριγέ Μ.Ο.

11,0” x 15,0”

2000

χιλιάδα

Λευκό Μ.Ο.

12,0” x 9,5”

2000

χιλιάδα

Λευκό Μ.Ο.

8,0” x 9,5”

2000

χιλιάδα

Λευκό Μ.Ο.

5,5” x 9,5”

4000

χιλιάδα

Πολλαπλό Χημικό (NCR) Μηχ/κό Χαρτί

Είδος

Διαστάσεις

Φύλλα

Συσκευασία Κιβωτίου

Λευκό Μ.Ο. 2πλό

11,0” x 9,5”

1000

χιλιάδα

Χρωματιστό Μ.Ο. 2πλό

11,0” x 9,5”

1000

χιλιάδα

Λευκό Μ.Ο. 3πλό

11,0” x 9,5”

750

χιλιάδα

Χρωματιστό Μ.Ο. 3πλό

11,0” x 9,5”

750

χιλιάδα

Λευκό Μ.Ο. 2πλό

11,0” x 15,0”

1000

χιλιάδα

Χρωματιστό Μ.Ο. 2πλό

11,0” x 9,5”

1000

χιλιάδα

Λευκό Μ.Ο. 3πλό

11,0” x 9,5”

750

χιλιάδα

Λευκό Μ.Ο. 2πλό

5,5” x 9,5”

2000

χιλιάδα

Χρωματιστό Μ.Ο. 2πλό

5,5” x 9,5”

2000

χιλιάδα