Μπλοκ

Περιγραφή:

Ποικιλία μπλοκ από απλό ή αυτογραφικό χαρτί για άριστη γραφή και αποτύπωση σε πολλές φόρμες ειδικά σχεδιασμένες για χρήση στα μέσα μαζικής εστίασης.

Καταλληλότητα:

Ξενοδοχεία
Εστιατόρια
Καφέ / Μπαρ
Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης

Πίνακας Διαστάσεων

Δελτία Παραγγελίας

Περιγραφή

Κωδικός

Διαστάσεις

Φύλλα

Τεμάχια

Απλά

50Β

8,00x17,50

100×1

10

2πλά NCR

250Α

7,50x17,50

50×2

10

3πλά NCR

251Α

7,50x17,50

50×3

5

Απλά γραφής

50

9,10x21,00

50×2

10

2πλά NCR

250

9,10x21,00

50×2

10

3πλά NCR

251

9,10x21,00

50×3

5

Μπλοκ Ταμείου / Λαχνοί

Περιγραφή

Κωδικός

Διαστάσεις

Φύλλα

Τεμάχια

1-100 Λευκό

155

5,60x16,30

100×1

10

1-100 Πορτοκαλί

155Ε

5,60x16,30

100×1

10

1-100 Ροζ

155Α

5,60x16,30

100×1

10

1-100 Κίτρινο

155Β

5,60x16,30

100×1

10

1-100 Πράσινο

155Γ

5,60x16,30

100×1

10

1-100 Μπλε

155Δ

5,60x16,30

100×1

10

1-1000 Λευκό

156

5,60x16,30

100×1

10

1-2000 Λευκό

157

5,60x16,30

100×1

20

1-3000 Λευκό

158

5,60x16,30

100×1

30

1-4000 Λευκό

159

5,60x16,30

100×1

40

Μπλοκ Μπαρ

Περιγραφή

Κωδικός

Διαστάσεις

Φύλλα

Τεμάχια

2πλά NCR με αρίθμηση

201

8,50x12,00

50×2

20

2πλά NCR χωρίς εκτύπωση

202

8,50x12,00

50×2

10

Μονόφυλλα NCR με αρίθμηση

204

8,50x12,00

100×1

10

2πλά NCR με γραμμές & αρίθμηση

206

8,50x12,00

50×2

20